Hej!

Du har registrerat dig på det nya upphandligsverktyget Xpressionofinterest.com i samband med intresseförfrågan om konstnärlig gestaltning vid Nya Psykiatrihuset i Västervik.

Vill du bli kontaktad vid kommande intresseförfrågningar och open calls? Vill du svara på några frågor?

    Här följer ett par frågor om upphandlingsverktyget Xpressionofinterest.com:

    Hur fick du kännedom om intresseförfrågan om Nya Psykiatrihuset i Västervik?

    Fullföljde du intresseanmälan och skickade in en pdf?

    Hur krävande upplevde du att det var att fylla i detta formulär för intresseanmälan jämfört med andra du fyllt i?

    Hur svårt upplevde du att det var att fylla i detta formulär för intresseanmälan jämfört med andra du fyllt i?