Frågor & Svar

Alla som har registrerat sig får en avisering via e-post om det kommer frågor och svar i upphandlingen.
Svar på frågor lämnas enbart här för att säkerställa att samtliga sökande får samma information.
Sista datum att ställa frågor: 2022-05-27
Sista datum för svar: 2022-05-30

12 svar på ”Frågor och svar”

  1. Hej,
    är det möjligt att i samma ansökan söka till bägge uppdrag även om ni vill ha två olika konstnärer till uppdragen? Alltså jag menar, att om man skulle komma på tal för något av uppdragen, att det i så fall är ni som gör urvalet utifrån ens ansökan?

Ställ en fråga