Frågor och svar

Frågor & Svar Alla som har registrerat sig får en avisering via e-post om det kommer frågor och svar i upphandlingen. Svar på frågor lämnas enbart här för att säkerställa att samtliga sökande får samma information.Sista datum att ställa frågor: 2022-11-23Sista datum för svar: 2022-12-01